Pri Kosu je tipična slovenska kmetija iz leta 1900, ki vsebuje vse stavbe takratne kmečke arhitekture. Hiša je opremljena tako, kot je bila navada v starih časih. Na kozolcu in v njem je urejena zbirka predmetov in orodij, ki so jih uporabljali naši predniki pri kmečkem delu.
V hiši smo že gostili kar nekaj organiziranih manjših skupin (otroške počitniške tabore, planinske skupine).

DVORIŠČE pozimi  MAROF  HIŠA  HIŠA  HIŠA  DVORIŠČE izpod kozolca  HIŠA  HIŠA 
NAZAJ